Krav-, Ekologisk- och Fair trade-märkning

Idag finns det en rad olika märkningar på matförpackningarna som vill pålysa för kunden varför just dessa produkter ska köpas in. Vissa märkningar finns bara till ur marknadsföringssynpunkt och betyder ingenting även om det är lätt att tro det. En svensk flagga på en köttbit måste inte betyda köttet är svenskt även om kunden lätt får den känslan. Däremot finns det några märkningar som verkligen gör skillnad. Inte bara för den som äter maten utan även för de som producerar den.

Fair Trade

Fair Trade

Att hitta ekologiskt märkta varor (eller Kravmärkta) är relativt lätt i matvarubutikerna. Att däremot hitta varor som är märkta med Fair Trade är inte lika lätt. Det vanligaste produkterna är kaffe, the, choklad och bananer men fler och fler produkter kommer in på marknaden allt eftersom kunderna efterfrågar det. Fair Trade är en politisk obunden organisation som ser till att arbetarna som odlar produkterna får bättre ekonomiska villkor. De kämpar för högre löner, rättvisare arbetsvillkor och långsiktiga handelsavtal som kan ge bönderna ekonomisk trygghet.

Krav

Krav är ett märke som betyder att livsmedlet framställts av ekologiska råvaror och att djurhållningen har varit enligt vissa regler.
Reglerna gäller för hela kedjan vid livsmedelproduktionen. Det betyder att KRAV-märkt kött ska vara från djur som ätit KRAV-märkt spannmål att djurhållningen följt KRAV-reglerna. Allt för att skapa en ekologisk produktion. Kravmärkningen uppdateras var tredje år och för att få behålla märkningen måste en godkänd inspektion genomförts minst en gång per år.

Ekologisk märkning

För att en vara i Europa ska få betecknas som ekologisk finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Om produkten består av många olika andra livsmedel måste 95% av dessa vara ekologiska för att vara ska klassas som ekologisk. Vilka ingredienser som är ekologiska ska även alltid framgå i innehållsförteckningen.

Om produkten är tillverkad inom EU ska EU:s logotype för Kravmärkt livsmedel vara på förpackningen. I dessa fall ska även det framgå ursprung för de ekologiska delarna.
Även inom EU finns alltså regler kring vad som klassas som ekologiskt men dessa regler är långt mer tolererande än KRAV. Detta framförallt när det gäller kring hur djuren ska tas hand om. Utöver det har KRAV flera olika regler kring social hänsyn och klimatpåverkan. Det är något som inte ingår EU:s ekologiska märkning.