Dagens samhälle förstör miljön

Vi möts av nya påståenden varje dag i media om hur våra sätt att leva bidrar med miljöförstöring och växthuseffekt. Ibland kan det kännas överväldigande och som om det vore omöjligt att leva miljövänligt. Våra största miljöbovar idag är bilkörning, köttproduktion och oansvarig kemikalieanvändning.

Tusentals nya kemikalier kommer ut varje år från labben men väldigt få av dessa hinner testas för gränsvärden och används av industrin hämningslöst i försök att effektivisera produkter och verksamheter. Dessa kemikalier hamnar i våra barn och vår miljö –i sjöar och skogsmarker, och förstör för framtida generationer. En medveten konsument är utan tvekan den bästa lösningen för problemet med miljöförstöring eftersom den kan skapa en omedelbar förändring för sig själv och åstadkomma förändringar i industrin där politiken måste kompromissa.

Att leva medvetet
Det yttersta ansvaret måste ligga hos konsumenten då marknaden styrs av efterfrågan. Utvecklingen i miljöfrågor går långsamt och resonemang kring att enskilda konsumenters effekt blott är ”en droppe i havet” gör att en gemensam insats är svår att få till. Tillsammans kan vi dock göra en skillnad och därför måste var och en börja leva mer miljövänligt.

Att värna om miljön
Kunskap är den viktigaste faktorn för ett medvetet beteende. När du handlar, se till att titta på innehållsförteckningar och skippa alla produkter som innehåller fosfater, vissa parabener och andra konserveringsmedel, matingredienser som du inte kan uttala och vadhelst som går emot ditt sunda förnuft. Undvik att köpa plastprodukter som inte är nedbrytbara, åk kollektivt istället för bil, välj ett snällt elbolag, källsortera och se till att produktionen av det du köper inte använder sig av miljöfarliga metoder. Titta efter miljömärkning!

Att äta köttfri mat är det enskilt viktigaste du kan göra för miljön och vår gemensamma framtid och har, förutom uppenbara etiska aspekter, också fördelar på andra områden. Ligger biffen dig särskilt varmt om hjärtat så välj ekologiskt kött istället och gör en liten insats medan du njuter. Att göra en förändring för miljön är varken svårt eller en egentlig uppoffring, inte när du slutar ta det du ser omkring dig för givet. Det är snarare, under våra faktiska förhållanden, en investering och en total nödvändighet för vårt välstånd.