Rökning- skadlig för hälsan

Konsekvenserna av att röka är sedan länge kända, trots allt är det fortfarande en hel del som röker dagligen. Är man en av dessa bör man överväga att sluta, då rökning och dess effekter är den enskilt största faktor som i negativ bemärkelse påverkar hälsan.

Rökning, skadligt för hälsan?En cigarett innehåller sammanlagt runt 4 700 olika ämnen och andra kemiska föreningar, bland dessa flera tungmetaller, som arsenik, kadmium, nickel och bly, vilka samtliga är giftiga och har betydande effekt på vår hälsa.

Utöver det innehåller även cigaretter ämnen som kolmonoxid, vilket minskar syretillförseln till hjärna, hjärta och andra vitala organ, butan, vilket hittas i tändvätska, samt bensen som ingår i plaster av olika slag.

Effekterna av rökning på kroppen är många. Bland annat så försämras hyn, samtidigt som smak och lukt försämras. Dessutom kommer den fysiska prestationen att bli avsevärt sämre då lungornas förmåga att ta upp syre försämras. Som rökare har man också lättare att dra på sig förkylningar och dylikt.

Utöver det ökar även risken för en rad olika sjukdomar som stroke, cancer i lungor, men även i mage och tarm, magsår samt hjärt- och kärlsjukdomar och blodproppar. Andra problem som är vanligare hos personer som röker är bland annat benskörhet samt potens- och andra fertilitetsproblem.

Dags att sluta röka?

Den som röker vet hur svårt det kan vara att sluta, du kan få hjälp via ditt landsting med rådgivning angående läkemedel för rökavvänjning. Det finns flera varianter av läkemedel så som till exempel inhalator, plåster och tuggummin. Du kan också testa en elektronisk variant av cigaretter, dessa hittar du på eciggen.com, i kombination med nikotinplåster och tuggummin så kan detta hjälpa dig avsevärt. E-ciggen innehåller ingen nikotin eller tobak, men du behåller känslan av att röka.

Cancer av besprutade livsmedel?

Är besprutade livsmedel farliga? Bör man endast äta KRAV-märkta produkter? Eller är faran överdriven?

grönsakerEn del människor oroar sig väldigt över vad de stoppar i sig. Det med all rätt när studier visar att de livsmedel som vi köper idag innehåller mindre och mindre näring och allt mer bekämpningsmedel och kemikalier. Samtidigt är det många som inte bryr sig alls utan litar på att den mat som säljs i Sverige åtminstone inte är farlig.

Vissa forskningsresultat visar att besprutade livsmedel kan leda till cancer. Resultaten pekar på var att vissa bekämpningsmedel, som används för att motverka skadedjursangrepp, kunde vara cancerframkallande för barn. En koppling finns alltså mellan att få sig mycket av dessa ämnen och att senare i livet utveckla sjukdomen. Naturskyddsföreningen har skrivit en bra artikel om detta.

Sedan visade denna forskning att det var stor skillnad på olika frukter. Vissa frukter bevarade bekämpningsmedlet mer vilket var druvor, äpplen, jordgubbar, persikor och päron. En likhet bland dessa är att de alla har mycket tunt (eller inget) skal. Bland grönsaker var det främst broccoli, selleri, paprika, tomater, sallad och spenat som uppvisade högre värden än andra grönsaker. Det som går att göra är för att rejält minska intaget av dessa bekämpningsmedel är att aldrig äta en frukt utan att skölja den först. Gärna ska skalen skalas bort. Men den enda säkra lösningen är att köpa ekologiska varor.

Kanske någon har gått igenom eller går igenom denna svåra sjukdom medans andra kanske har anhöriga eller vänner som drabbats. För att få mer informativa artiklar i ämnet om till exempel rehabilitering, om hur det är att leva med obotlig cancer eller en artikel om bröstcancervård kolla på cancerinformation.nu.