Eco house – bo miljövänligt

Idag finns det möjlighet att bygga miljövänliga hus. Hus som inte bara tar vara på energi, utan som sänker ditt klimatavtryck och som sparar pengar. Vissa kan till och med tjäna in pengar! På marknaden finns en myriad av olika sätt att bygga miljövänligt. Om man är seriös att leva ”eco friendly” så har vi samlat några saker som utgör stapeln i detta levnadssätt. 

Förlora inte värmen

Nästan alla hus som byggs miljövänligt har fönster med två eller fler glas, gärna med gas emellan, för att hålla inne husvärmen. Ännu bättre är att planera vilka fönster som ska gå och öppna och vissa inte. Fönster som inte går att öppna är ännu tätare och hjälper dig att inte förlora värmeenergi genom springor  i lister och karmar. Solens energi kan också användas för att skapa husvärmen genom solpaneler som oftast fäst på taket. De kan vara dyra att köpa in och installera men ger avkastning i värmekostnader under lång tid. Ett sätt att isolera huset på är att fylla mellanväggarna med strimlat tidningspapper istället för att köpa vanlig glasfiberisolering (oroa dig inte, det är brandsäkert).

Återvinn material

Sök på internet efter material. Har man tur hittar man det man söker och får det lite billigare hos en privatperson eller stort företag som har överskott. Annars finns det så mycket material: brädor, stål, takplattor, dörrar och fönster, som bara kastas för att ägaren inte har användning för det längre. Många som vill lämna ett sådant litet klimatavtryck som möjligt, väljer att inhämta mycket material begagnat. En del saker kanske som restaureras innan det kan installeras i bygget, men kostnaden och påverkan på miljön är oftast avsevärt lägre än att köpa nytt.

Sänk vattenmängd och kostnad

Varmvatten kostar mycket och en hel del går igenom systemet utan att ha utnyttjas till sin fullo. Idag finns det extrapumpar som utvinner värmen ur nedspolat varmvatten som sedan återanvänds för att värma upp din nästa dusch. Ecodrain.ca säljer exempelvis dessa. Andra sätt är att ha en tank nedgrävd i trädgården som renar allt nedspolat och använt vatten. Nackdelen är att den är dyr men över tiden betalar den för sig själv.

Var inte rädd att bygga ett s.k ”eco house”. För i slutändan lever du friskare, billigare och miljövänligare.

Krav-, Ekologisk- och Fair trade-märkning

Idag finns det en rad olika märkningar på matförpackningarna som vill pålysa för kunden varför just dessa produkter ska köpas in. Vissa märkningar finns bara till ur marknadsföringssynpunkt och betyder ingenting även om det är lätt att tro det. En svensk flagga på en köttbit måste inte betyda köttet är svenskt även om kunden lätt får den känslan. Däremot finns det några märkningar som verkligen gör skillnad. Inte bara för den som äter maten utan även för de som producerar den.

Fair Trade

Fair Trade

Att hitta ekologiskt märkta varor (eller Kravmärkta) är relativt lätt i matvarubutikerna. Att däremot hitta varor som är märkta med Fair Trade är inte lika lätt. Det vanligaste produkterna är kaffe, the, choklad och bananer men fler och fler produkter kommer in på marknaden allt eftersom kunderna efterfrågar det. Fair Trade är en politisk obunden organisation som ser till att arbetarna som odlar produkterna får bättre ekonomiska villkor. De kämpar för högre löner, rättvisare arbetsvillkor och långsiktiga handelsavtal som kan ge bönderna ekonomisk trygghet.

Krav

Krav är ett märke som betyder att livsmedlet framställts av ekologiska råvaror och att djurhållningen har varit enligt vissa regler.
Reglerna gäller för hela kedjan vid livsmedelproduktionen. Det betyder att KRAV-märkt kött ska vara från djur som ätit KRAV-märkt spannmål att djurhållningen följt KRAV-reglerna. Allt för att skapa en ekologisk produktion. Kravmärkningen uppdateras var tredje år och för att få behålla märkningen måste en godkänd inspektion genomförts minst en gång per år.

Ekologisk märkning

För att en vara i Europa ska få betecknas som ekologisk finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Om produkten består av många olika andra livsmedel måste 95% av dessa vara ekologiska för att vara ska klassas som ekologisk. Vilka ingredienser som är ekologiska ska även alltid framgå i innehållsförteckningen.

Om produkten är tillverkad inom EU ska EU:s logotype för Kravmärkt livsmedel vara på förpackningen. I dessa fall ska även det framgå ursprung för de ekologiska delarna.
Även inom EU finns alltså regler kring vad som klassas som ekologiskt men dessa regler är långt mer tolererande än KRAV. Detta framförallt när det gäller kring hur djuren ska tas hand om. Utöver det har KRAV flera olika regler kring social hänsyn och klimatpåverkan. Det är något som inte ingår EU:s ekologiska märkning.